Job Board

Polish Liaison & Outreach Coordinator

Details

Position
Polish Liaison & Outreach Coordinator
Employment type
Part-time
Qualification
N/A
Location
Oberschöneweide
Description
The Palace Collective is an international network and creative events company focused on cross discipline collaboration, self organisation and developing creative community.
**POLISH TEXT BELOW**

We are seeking a Polish Liaison and Outreach Coordinator to join our team. This position is ideal if you are interested in creative spaces and the arts. You have an awareness of how events are run, from set up to take down. You have an interest in creating open dialogues and safe spaces. This position involves working closely with the Program Coordinator and Outreach Coordinator and predominantly involves working on site during the residency. Before the residency we will need you for a site visit in May and from mid-April we would need about 1/2 a day to a day a week to meet and update on programming and the organisation of the residency. Working hours are flexible. This role is really ideal for someone who would already be interested in coming to The Palace and would like to be involved behind the scenes.

Key responsibilities:

Polish outreach and partnership
Running an annual event in Poland, we are seeking for someone to help us reach out to Polish creatives and create partnerships with local collectives. You will be in charge of the ‘polish outreach’ campaign, creating content in Polish to engage with Polish artists and any interested groups / institutions / collectives who may be able to help not only through recruiting residents but in sourcing affordable local materials.

Local relations
Before the residency you will be part of one or several trips to the Palace and in contact with the owner of the place. As a polish speaker you will help us develop relationships with the Polish contributors. During the residency, you will take shifts at the Info point and help the residents, particularly Polish residents. You will also advise us for pricing, events, etc.

Translations & Media content
Your first mission will be to translate our application form. You will also help us to translate any information needed to make it accessible for our Polish residents. You will be supporting the Media Coordinator in the run up to the residency with social media and content.

Onsite responsibilities:
Helping the site manager onsite with material needs.
Being available at the information point to help answer resident’s questions during the residency.
Being capable of making changes to the programme during the residency if and when there are changes to be made. This includes time and space allocation as well as recognition of what else is on and covering any time slot clashes (if the Resident Manager is unable to make these changes themselves).

Our expectations:
This is the minimum that we are looking for. If you want to take it further and be more involved with the creative side of the residency, especially in terms of how the site will look or how residents’ experience will be shaped, this is absolutely open. We need help with what we have listed, but there is plenty of room to develop your role and take on different things if you would like. This can be discussed later.

We work as a close team who is flexible, adaptable, and resilient. We value interdependence and compassionate forms of communication. As part of a community working towards a larger vision respecting one another and centering empathy towards one another is vital. Proactivity is encouraged and expected from all members of the team to bring their own ideas to the table and take the lead on creating the environment and changes they would like to see reflected in the palace as a microcosm.


Hours:
5 - 8 hours a week from April -May
8 - 10 hours a week from June to live event
During the event, beyond your onsite responsibilities you will be able to enjoy the residency program as much of your work is pre production.


Remuneration:
€800 to be paid post-event completion by September 2021. If the event is postponed due to coronavirus payment will also be postponed until the event completion either in 2021 or 2022.
2.5 week pass including accommodation & 2 meals a day at Residency 2021, June 25th - July 12th
Travel subsidy up to €250 to the residency site.
Travel & accommodation for the May site visit also paid for.


Application:

If you are interested in the role please answer these questions and email your responses along with a CV or supporting information to info@thepalacecollective.org

What in your experience, professional or otherwise makes you suitable for this role? 300 words max


In your knowledge of The Palace Collective, what motivates you about this role and working with the collective? 300 words max

What are your expectations for yourself and of the people you are working with? 150 words max


ABOUT THE PALACE
The Palace Residency is a Femme led space. We believe in communication that centers care, support, and radical vulnerability as its foundation. This means we are a space that is choosing to actively dismantle the systems of domination culture, white supremacy, and heteropatriarchy. We value social systems that prioritize education in place of society’s standard punitive measures.The Palace is a collaborative and self organised space. This means that we work as a community and also that individuals have the agency to make their ideas a reality.

Our main event is our annual co-creational residency in Poland which runs for 10 days and brings 250 international creatives from diverse fields for a program of workshops, talks, events and showcases created by and for the residents themselves. Beyond this (pre covid) we ran international pop up events bringing different creative communities around the world into exchange around shared issues or skill share.

We are a non profit, independent and volunteer run organisation which was founded in 2016. Our membership spans over 1000 creatives from all over the globe. Since 2020 we have been making gradual steps towards becoming an official charity and being able to pay a team. This role is part of that development, and is a project based position within our Residency 2021. Anyone applying to this role should be interested in being involved in the community itself and shaping the future of the collective.

If you are unfamiliar with The Palace Collective please check out www.thepalacecollective.org and www.thepalacecollective.org/residency

POLISH TEXT:

The Palace Collective jest międzynarodową organizacją zajmującą się tworzeniem kreatywnych wydarzeń i sieci artystycznej, skupiającą się na współpracy interdyscyplinarnej, samoorganizacji i tworzeniu kreatywnej społeczności.

Kogo szukamy:

Szukamy osoby, która będzie zajmowała się współpracą z rezydentami z Polski. Ta rola będzie dla ciebie idealna jeśli interesujesz się sztuką i kreatywnymi przestrzeniami. Masz świadomość jak działają wydarzenia kulturalne. Interesujesz się tworzeniem otwartego dialogu i bezpiecznych przestrzeni. Pozycja ta będzie wymagała twojej obecności i pracy w miejscu rezydencji oraz bliskiej współpracy z osobami w rolach Program Coordinator i Outreach Coordinator.

Przed rozpoczęciem rezydencji będziemy potrzebowali cię podczas wizyty w miejscu rezydencji w maju, a od połowy kwietnia będziemy potrzebowali twojego wsparcia w wymiarze ½ dnia w tygodniu podczas, którego będziemy spotykać się by pracować nad programem i organizacja rezydencji. Godziny pracy są elastyczne. Ta rola jest idealna dla osoby zainteresowanej uczestnictwem w The Palace Residency, która chciałaby być zaangażowana w pracę za kulisami rezydencji.Najważniejsze obwiązki:

Polish outreach and partnership
Ponieważ nasz event dzieje się w Polsce, szukamy kogoś, kto pomoże nam nawiązać kontakt z kreatywnymi osobami z Polski i nawiązać współpracę z lokalnymi kolektywami. Będziesz odpowiadał za ‘polish outreach’ campaign i tworzenie kontentu w języku polskim i kontakt z lokalsami.

Local relations
Przed rezydencją będziesz uczestniczyć w kilku wyjazdach do Pałacu i będziesz mieć kontakt z właścicielem pałacu. Jako osoba posługująca się językiem polskim pomożesz nam w nawiązaniu relacji z polskimi uczestnikami rezydencji. Podczas rezydencji będziesz miał zmiany w Punkcie Info i będziesz pomagać rezydentom, przede wszystkim polskim rezydentom. Będziesz nam doradzać w kwestiach cen, eventów itp.


Translations & Media content
Twoim pierwszym zadaniem będzie przetłumaczenie naszego formularza aplikacyjnego. Pomożesz nam także w tłumaczeniu materiałów i informacji dla naszych polskich uczestników. Będziesz wspierać osobę w roli Media Coordinator w tworzeniu kontentu, który zamieszczany będzie w naszych social mediach.


Obowiązki na miejscu:
Pomoc osobie w roli Site Manager z materiałami
Bycie dostępną/ym w Punkcie Info i odpowiadanie na pytania rezydentów
Wprowadzanie zmian do programu: zmiany miejsca i czasu, branie pod uwagę co innego się dzieje i rozwiązywanie problemów związanych z programem (jeśli osoba w roli Resident Manager nie będzie w stanie wprowadzić tych zmian)

Nasze oczekiwania:

Jest to minimum, którego oczekujemy. Jak najbardziej możesz zaangażować się w kreatywną część rezydencji, a zwłaszcza w to, jak będzie wyglądała przestrzeń i jak będzie kształtowane doświadczenie uczestników. Potrzebujemy pomocy z tym, co wymieniliśmy powyżej ale jest mnóstwo możliwości aby rozwinąć twoją rolę i podjąć się wielu innych wyzwań. Możemy to omówić później.

Nasz zespół działa w bliskiej współpracy, jesteśmy elastyczni, wytrwali i dostosowujemy się do sytuacji. Cenimy sobie współzależność i otwartą formę komunikacji. Jesteśmy wspólnotą pracującą ku rozwojowi swojej wizji, dlatego kluczowy jest dla nas wzajemny szacunek i empatia. Zachęcamy do proaktywności i oczekujemy od wszystkich uczestników naszego zespołu aby dzielili się swoimi pomysłami i podejmowali się tworzenia środowiska i zmian, które chcieliby widzieć odwzorowane w pałacowym mikrokosmosie.Godziny:
5 - 8 godzin tygodniowo w kwietniu i maju
8 - 10 godzin tygodniowo w czerwcu i do momentu rozpoczęcia rezydencj

Podczas eventu będziesz wypełniać swoje obowiązki, ale będziesz mieć także możliwość aby brać udział w programie, bo większość twojej pracy to preprodukcja.

Remuneration:
€700 płatne we wrześniu jeśli event się odbędzie, jeśli będzie odwołany ze względu na koronawirusa, suma będzie wypłacana w ratach między wrześniem i grudniem
2.5 tygodniowy bilet wraz z noclegiem i 2 posiłkami dziennie podczas rezydencji 25 czerwca - 12 lipca
Zwrot kosztów podróży do pałacu do wysokości €250
Podróż i nocleg podczas majowej wizyty w pałacu

Zgłoszenie:

Jeśli jesteś zainteresowana/y odpowiedz na poniższe pytania i wyślij odpowiedzi mailem wraz z CV lub informacją na twój temat na adres info@thepalacecollective.org

Co (doświadczenie profesjonalne lub inne) czyni cię odpowiednią kandydatką/odpowiednim kandydatem na to stanowisko? Maksymalnie 300 słów


Co motywuje cię aby pracować na tym stanowisku i zaangażować się w życie kolektywu? Maksymalnie 300 słów
Czego oczekujesz od siebie i od innych podczas współpracy? Maksymalnie 150 słów


The Palace Residency jest rezydencją prowadzoną przez kobiety. Wierzymy w komunikację, u której podstaw znajdują się troska, wsparcie i wrażliwość. Oznacza to, że w przestrzeni rezydencji świadomie i aktywnie pracujemy aby zdemontować system wytworzony przez dominującą kulturę, białej supremacji i heteropatriarchatu. Cenimy systemy społeczne, których priorytetem jest edukacja, a nie utrwalone w społeczeństwie środki karne. The Palace to miejsce samoorganizacji i współpracy. Pracujemy jako wspólnota w której każdy z uczestników ma możliwość wcielenia swoich pomysłów w życie.

Głównym organizowanym przez nas eventem jest coroczna 10-dniowa rezydencja w Polsce w której uczestniczy 250 międzynarodowych twórców specjalizujących się w różnych dziedzinach. Wspólnie tworzymy program składający się z warsztatów, rozmów, eventów i pokazów.

Ponadto (przed Covidem) organizowaliśmy jednorazowe eventy, podczas których różne środowiska kreatywne spotykały się aby wymieniać się ważnymi dla nich zagadnieniami i umiejętnościami.

Jesteśmy działającą od 2016 roku niezależną organizacją non profit, której działanie jest możliwe dzięki pracy wolontariuszy. Nasz kolektyw zrzesza ponad 1000 osób z całego świata. W 2020 roku rozpoczęliśmy starania aby stać się oficjalną organizacją charytatywną, oraz by móc wynagrodzić finansowo nas zespół. Ta rola jest częścią tej zmiany, jest pozycją utworzoną na potrzeby naszego projektu, którym jest rezydencja 2021. Każda osoba zainteresowana zgłoszeniem się na tę pozycję powinna być chętna aby zaangażować się w naszą społeczność, oraz być zainteresowana tworzeniem przyszłości kolektywu.

Jeśli nie słyszałaś/eś jeszcze o The Palace Collective sprawdź nasze strony www.thepalacecollective.org i www.thepalacecollective.org/residency

Published till
May 28, 2021

Contact Data

Address
Wilhelminenhofstrasse 81
12459 Berlin
Germany
Contact Person
Web

Categories

Job field
Culture
Community Management
Tags
ART, Community Management, Residency
Creative Sector
Visual Arts
close
close